Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 24 maja 2018 roku.

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego opracowaliśmy poniższą Politykę prywatności, która określa sposoby gromadzenia, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania Twoich danych osobowych.

Poświęć chwilę na zapoznanie się z naszą polityką ochrony prywatności i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji lub skontaktowania się z daną osobą.

Możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych za każdym razem, gdy będziesz z nami w kontakcie. Możemy udostępniać te dane osobowe pewnym usługodawcom zewnętrznym i wykorzystywać je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Możemy również wykorzystywać je w połączeniu z innymi informacjami w celu świadczenia i ulepszania naszych usług, treści i reklam. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, o które prosiliśmy, ale jeśli nie zdecydujesz się na to, w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć naszych usług ani odpowiedzieć na Twoje pytania.

Oto kilka przykładów danych osobowych, które możemy gromadzić oraz sytuacji w których możemy z nich korzystać:

Jakie dane osobowe zbieramy

Podczas tworzenia konta możemy zbierać różne informacje, w tym adres do korespondencji, adres e-mail, preferencje dotyczące kontaktu, identyfikatory urządzeń, adres IP i informacje o lokalizacji. Niektóre z naszych usług wymagają również danych logowania Steam uzyskanych za pośrednictwem oficjalnego interfejsu Steam API.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności za twoją zgodą, zgodnie  z obowiązkiem prawnym lub gdy ocenimy, że jest to konieczne do utrzymania naszych usług.

Używamy danych osobowych, aby pomóc nam tworzyć, rozwijać, obsługiwać, dostarczać i ulepszać nasze usługi, treści i reklamy. Możemy również wykorzystywać twoje dane osobowe do celów bezpieczeństwa konta i sieci, w tym w celu ochrony naszych usług z korzyścią dla wszystkich naszych użytkowników

Możemy wykorzystywać dane osobowe, w tym datę urodzenia, w celu weryfikacji tożsamości, pomocy w identyfikacji użytkowników i świadczenia odpowiednich usług.

Od czasu do czasu możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak wiadomości dotyczące zakupów i zmian naszych warunków oraz zasad użytkowania. Ponieważ takie informacje są niezbędne do działania naszej witryny, nie możesz zrezygnować z ich otrzymywania.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i badania w celu ulepszenia naszych usług i komunikacji z klientami.

Jeśli weźmiesz udział w loterii, konkursie lub podobnej promocji, możemy wykorzystać dostarczone przez Ciebie informacje do administrowania tymi programami.

Pliki cookie i inne technologie

Nasze witryny internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, wiadomości e-mail i reklamy mogą wykorzystywać „pliki cookie”. Technologie te pomagają nam lepiej zrozumieć zachowania użytkowników, poinformować nas, które części naszych stron internetowych odwiedzili użytkownicy, a także ułatwiać i zmierzyć skuteczność reklam i wyszukiwań w Internecie. Informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie traktujemy jako dane nieosobowe. Jednak w zakresie, w jakim adresy IP lub podobne identyfikatory są uważane przez lokalne prawo za informacje osobowe, traktujemy te identyfikatory również jako dane osobowe. Podobnie, w zakresie, w jakim dane nieosobowe są łączone z danymi osobowymi, traktujemy połączone informacje jako dane osobowe do celów niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, skontaktuj się z dostawcą Twojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że niektóre funkcje strony internetowej nie będą dostępne po wyłączeniu plików cookie.

Podobnie jak w przypadku większości usług internetowych, zbieramy pewne informacje automatycznie i przechowujemy je w plikach dzienników. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ i język przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), witryny i aplikacje odsyłające i kończące pracę, system operacyjny, datę / sygnaturę czasową i dane o kliknięciu.

Korzystamy z tych informacji, aby zrozumieć i przeanalizować trendy, zarządzać witryną, poznać zachowania użytkowników w witrynie, ulepszyć nasze usługi oraz zebrać dane demograficzne dotyczące całej naszej bazy użytkowników.

Usługodawcy

Udostępniamy dane osobowe firmom, które świadczą usługi takie jak przetwarzanie informacji lub reklama na naszej stronie internetowej. Firmy te są zobowiązane do ochrony twoich informacji – pełna lista tych firm, a także informacje, których używają, znajdują się na końcu niniejszej Polityki.

Inni

Może być konieczne – na mocy prawa, procesów prawnych, sporów sądowych i / lub wniosków od władz publicznych abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Możemy również ujawnić informacje o Tobie, jeśli stwierdzimy, że dla celów bezpieczeństwa, egzekwowania prawa lub innych kwestii związanych z bezpieczeństwem publicznym ujawnienie danych jest konieczne. Możemy również ujawnić informacje o Tobie, jeśli stwierdzimy, że ujawnienie jest zasadnie konieczne do egzekwowania naszych warunków i zasad lub ochrony naszych użytkowników.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie informacje, które gromadzimy są przechowywane na bezpiecznym serwerze w zaszyfrowany formularz. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami GDPR, zamierzamy poinformować władze w ciągu 72 godzin o charakterze i zakresie naruszenia oraz, w przypadku naruszenia danych wrażliwych, skontaktować się ze wszystkimi poszkodowanymi użytkownikami z  informacjami o tym, jakie dane zostały naruszone.

Przechowywanie i przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszych Zasadach prywatności i naszych zasadach prywatności związanych z konkretnymi usługami. Oceniając te okresy uważnie analizujemy naszą potrzebę gromadzenia danych osobowych w ogóle i jeśli spełnimy istotną potrzebę, zatrzymamy je tylko na najkrótszy możliwy czas, aby zrealizować cel ich zebrania, chyba że prawnie wymagany jest dłuższy okres przechowywania danych tego typu.

Dostęp do danych osobowych

Możesz upewnić się, że twoje dane kontaktowe i preferencje są dokładne na bieżąco aktualizując stronę swojego konta. W przypadku innych posiadanych przez nas danych osobowych udostępnimy Ci dostęp (w tym kopię) w dowolnym celu, w tym poprawimy dane, jeśli są one niedokładne lub usuniemy dane, jeśli nie jesteśmy zobowiązani do ich zachowania zgodnie z prawem lub w celu funkcjonowania Twojego konta.

Możemy odmówić przetwarzania żądań, które są niepoważne / dokuczliwe, zagrażają prywatności innych osób, są wyjątkowo niepraktyczne lub w przypadku których lokalne prawo tego zabrania. Możemy również odrzucać niektóre aspekty usunięcia lub żądania dostępu, jeśli uważamy, że mogłoby to podważyć nasze uzasadnione wykorzystanie danych do celów zwalczania nadużyć i bezpieczeństwa, jak opisano wcześniej.

Pytania dotyczące prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tej Polityki prywatności lub przetwarzania danych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Od czasu do czasu możemy być zmuszeni do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Gdy zmienimy politykę w sposób istotny, na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja wraz z zaktualizowaną Polityką prywatności.

Lista zewnętrznych dostawców usług i dane, które są udostępniane

  • STATNET Online (GDPR) usługa hostingu stron internetowych, przechowuje wszystkie dane serwisu.
  • Google Analytics – adres IP, przeglądarka i dane o lokalizacji, historia nawigacji w witrynie.
  • Disqus (GDPR) – adres e-mail, IP
  • Gleam (GPDR) – nazwa użytkownika, profile sieci społecznościowej, adres IP, adres e-mail.
  • Reflinki serwisów partnerskich (pełna lista dostępna tutaj) – historia nawigacji internetowej do celów rozliczeniowych.