«

»

Indie Gala Monday Bundle 123

min. $1.00
– simian.interface++
– Sekwere
– Whispers

min. $2.99
– Mustache in Hell
– Blasters of the Universe
– Castle Chaos, Redactem
– The Crystal Nebula
– The Secret Monster Society – Chapter 1
– The Legend: A University Story

Wszystkie gry dostępne są w postaci kluczy Steam. Cena drugiego progu obowiązuje przez najbliższe 27 godzin, potem zostanie podwyższona.