X

«

»

Indie Gala – Freddy’s Halloween Bundle

min. $1.00
– Spectre
– Shutter
– Gynophobia

min. $3.99
– Five Nights at Freddy’s 2
– Fear Equation
– Room 404
– Vernon’s Legacy
– Bulb Boy
– Breathing Fear
– Graveyard Shift
– CURSE
– You Deserve
– Cluck Yegger in Escape From The Planet of The Poultroid

Wszystkie gry dostępne są w postaci kluczy Steam. Cena drugiego progu obowiązuje przez najbliższe 27 godzin, potem zostanie podwyższona.

  • warto czy nie warto

    • A zagrasz w cokolwiek z tych gier?

  • Truvor Ondottrson

    Jak długo klucze są ważne?