«

»

Indie Gala – Doodle Heroes Bundle

min. $1.00
– Doodle God: Alchemy Jam
– Find this!
– Bloody Mice

min. $3.49
– Doodle God: 8-bit Mania – Collector’s Item
– The Surprising Adventures of Munchausen
– MY 1980’s DASHBOARD
– ERSATZ
– Solitaire Mystery: Stolen Power
– Heroes of Delum
– AIDEN
– Keatz: The Lonely Bird
– Acro Storm
– 10 Galagold

Wszystkie gry dostępne są w postaci kluczy Steam. Wartość minimalna drugiego progu cenowego obowiązuje przez najbliższe 29 godzin, potem zostanie podwyższona.