«

»

Indie Gala – Best of Qumaron Bundle

min. $2.99

– Adelantado Trilogy. Book one
– Adelantado Trilogy. Book Two
– Island Tribe
– Island Tribe 4
– Roads of Rome
– Roads of Rome 2
– Viking Saga: The Cursed Ring
– Viking Saga: New World
– Northern Tale
– Northern Tale 2

Wszystkie gry dostępne są w postaci kluczy Steam. Wartość minimalna drugiego progu cenowego obowiązuje przez najbliższe 26 godzin, potem zostanie podwyższona.